Електрическите предпазители могат да се разделят на два основни вид. Електричски предпазтли със стопяема жичка, които са известни още като бушони и автоматични електричски предпазители познати като бушон с палче. И двата вида електрически бушони или предпзители са предназначени да зщитват електрическите уреди и електро инсталации от къси съединения и от претоварване на електрическите кабели. Предпазителите се монтират в електрическо табло, но като всяко нещо те също се износват и мортизирт. Предпазителите със стопяема жичка обикновенно изгарят и трябва да се сменят с нови. Много често сме виждали отремонтирани предпазители със стопяема жичка, а това не е редно. Не бива този вид предпазители да се попрвя. Бушоните със стопяема жичка се сменят. Всяка тел сложена на мястото на жичката води до повишаване на ампеража и устоичивостта на бушона и така се претоварва ел инсталцията, което може да доведе до нагорели кабели а дори и пожари.
При автоматичните предпазители изгаряне не се получава, а самият палец на предп азителя пада надолу. Така автоматично при прегряване или къси съединения се прекъсва електрическата мрежа и верига. Обикновенно автоматичните предпазтели след няколко пдния при къси съединения получавт нагар и се разхлабвт, което налага смянта им.
Нашите електротехници звършват подмяна на витлови предпазители и автоматични предпзители за София и околните райони с гранция за качество и достъпни цени.